De Loodskotter kan dankzij een groep enthousiaste sponsoren en de gemeente Delfzijl de komende jaren blijven varen. Werk-leertraject voor langdurig werkzoekenden van 1997 – 2004. De historische Loodskotter Eems is een initiatief van de Stichting Loodskotter Eems. Met de Stichting Mens & Werk werd in 1997 een werk & leertraject opgezet en konden een twintigtal werkzoekenden met de bouw van het schip beginnen. De Loodskotter Eems was in juli 2004 vaarklaar.

Exploitatie

De Stichting Loodskotter Eems richt zich sindsdien op de instandhouding van het schip middels verhuuractiviteiten, sponsoring, donateurwerving en nieuwe initiatieven op het terrein van opleiding en werkgelegenheid. Het bestuur van De Stichting Loodskotter Eems bedankt alle betrokkenen die de bouw van het schip mogelijk hebben gemaakt.

Comité van Aanbeveling

De heer M. van den Berg, 
Commissaris van de Koningin in de Provincie Groningen

Drs. E. Vuursteen,
Directeur Wagenborg Shipping b.v.

Drs. F. B. Musters,
Directeur Rabobank Noord-Groningen

Bestuur

Albert Engelsman, voorzitter

Betty Wieringa, secretaris

Arne Biesterbos, penningmeester

Edwoud Eiten,bestuurslid

Bert Oldenbeuving, bestuurslid